Ontvang dit
boekje gratis
Direct aanvragen
Samen met christenen
in Egypte
Comité van Aanbeveling

Ontvang gratis boekje

Wilt u het Onzevader echt begrijpen? Ontvangt gratis het boekje ‘Bidden met Jezus – schatgraven in het Onzevader‘ van Jos Strengholt. Ontdek de dingen die u nooit hebt geweten over het gebed dat Jezus ons leerde.

Geef u nu op voor de gratis nieuwsbrief van Stichting Nijlvallei en u krijgt het boekje meteen toegestuurd (meer info).

Mensen die dankzij u geholpen worden

“Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Matteüs 25.40, HSV)

Onderwijs

We geven leiding aan een theologische opleiding in de Koptisch-Orthodoxe Kerk, we leveren bijles aan 125 kinderen, we begeleiden 200 kwetsbare straatmeisjes, en we zorgen voor lees- en schrijfonderwijs aan Soedanese vrouwen. 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken.” (Mattheüs 28.19)

Huisvesting

Veel Kopten leven onder de armoedegrens.  Soms wonen ze in onbewoonbare krotten. We helpen kerken om hun armste leden betere huisvesting te geven.

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. (Psalm 4.9)

Medische hulp

Tienduizenden Soedanese vluchtelingen in Cairo hebben doorgaans slecht betaald werk, geen geld en al helemaal geen medische verzekeringen. Als ze serieuze medische problemen hebben, bieden wij hulp.

“Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht.” (Mattheüs 25.36)

Eten

Elke zondag krijgen honderden Soedanese vluchtelingen in hun kerken in Cairo eten na hun dienst. Ook geven we duizenden arme Koptische gezinnen voedselpakketten, vooral rond de christelijke feestdagen.

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven.” (Mattheüs 25.35)

Club van Honderd (C100)

Om ons werk in Egypte goed te doen hebben we uw financiële steun nodig. Uw eenmalige bijdrage is meer dan welkom! Dat kan voor een van onze projecten, of als algemene bijdrage. 

Maar… we nodigen u bovendien uit om mee te doen met onze Club van 100 (C100). Dat zijn vrienden die maandelijks minstens 20 euro doneren voor onze projecten.

Elders op deze website vertellen we daarover meer, zoals over een diner waarvoor we u uitnodigen.

Uw maandelijkse (belastingaftrekbare) bijdrage kan naar:
Stichting Nijlvallei
Bank: NL28INGB0007091574
o.v.v. C100

Video’s: Enkele van onze projecten

OVER ONS

Stichting Nijlvallei helpt de armste individuen en gemeenschappen in Egypte om zichzelf te ontwikkelen, door onderwijs, voedselverstrekking, medische hulp, huisvesting en het scheppen van werk. We doen dit in samenwerking met Egyptische kerken en christelijke organisaties.


De getallen hieronder zijn cumulatief; het gaat om de mensen die we sinds 2017 hebben kunnen helpen.

0+
Soedanezen medische hulp
0
Egyptenaren in ons onderwijs
0+
voedselpakketten uitgedeeld
0+
mensen hadden baat bij ons werk
0+
Broodjes voor Soedanezen
Wat anderen van ons vinden
Comité van Aanbeveling
Prof Dr Miranda Klaver
Antropologie van Religie, Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Bisschop Arsany el-Baramosy
Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Dr Berdine van den Toren-Lekkerkerker
Interim Directeur NZR, Mission Partner voor CMS
Diaken Andre van Aarle
Rooms-Katholieke Kerk, Langeraar
Ds Henk Bouma
Huis van Vrede, Utrecht
Ds Folkert de Jong
PKN, Aalten
Ds Ernst Leeftink
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Balkbrug
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten
Rooms-Katholieke Kerk, Alkmaar
Rev David Phillips
Anglicaanse Kerk, Nederland
Ds Teun van der Leer
Baptistenseminarium, VU Amsterdam, Cama Parousia Gemeente Woerden
Ds Wim de Bruin
Predikant der Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds Willem Smouter
Nederlands Gereformeerde Tabernakelkerk, Apeldoorn
Ds Jan Willem van Bart
Hervormde gemeente Harderwijk, Grote Kerk